Přihlásit dítě do mateřské školy půjde i eletronicky

Město Plzeň připravilo pro letošní zápisy dětí do mateřských škol novinku. Vedle tradičního způsobu, který funguje řadu let, budou mít poprvé rodiče možnost vyplnit přihlášku svého dítěte elektronicky. Umožní jim to nově zřízené webové stránky mszapis.plzen.eu. Celý článek »

Hala Lokomotivy na Slovanech bude půl roku zavřená

Zhruba na půl roku se v březnu uzavře jedno z nejvýznamnějších plzeňských sportovišť Městská sportovní hala na Slovanech. Důvodem je přestavba nosné konstrukce, která se nachází v havarijním stavu. Termín dokončení plánované rekonstrukce je stanoven na polovinu září letošního roku. Náklady jsou vyčísleny na zhruba 49 milionů korun bez DPH. Celý článek »

Objekt, ve kterém se nachází Puech-Chabalova filtrace, má od ledna nového nájemce

Objekt v areálu úpravny vody na Homolce, kde se nachází systém Puech-Chabalovy filtrace, využívá od 1. ledna 2013 občanské sdružení Chabal k chovu ryb. Město tak po dlouhých letech našlo vhodný způsob využití této technické památky při minimalizaci finančních prostředků na její rekonstrukci. Celý článek »

Město schválilo strategický plán Plzeňské teplárenské

Budoucí rozvoj Plzeňské teplárenské spočívá především ve výstavbě spalovny Chotíkov, v provedení nezbytných opatření, které povedou k částečné ekologizaci, a v utlumení provozu dožívajících uhelných zdrojů. Celý článek »

Vodohospodářskou infrastrukturu bude od roku 2016 provozovat městem vlastněná organizace

Od roku 2016 bude na základě rozhodnutí zastupitelstva provozovat plzeňskou vodohospodářskou infrastrukturu městem vlastněná organizace. K rozhodnutí o určení způsobu provozování infrastruktury museli plzeňští zastupitelé přistoupit vzhledem k podmínkám pro čerpání dotací Evropské unie. Celý článek »

Celoroční fotografická soutěž Plzeň říká: „Sýýr“ má svoji vítězku

Autorka snímku s názvem Slunečný den v Borském parku Vendula Kaprálová se stala vítězkou posledního kola fotosoutěže Plzeň říká: „Sýýýr“, kterou vyhlásilo město na začátku loňského roku. Celý článek »

Plzeň se připojila k Přátelským místům

Magistrát města Plzně získal titul Přátelské místo a zařadil se tak k dalším jedenácti místům národní sítě certifikovaných pracovišť a služeb, u kterých bude mít klient s nejrůznějšími typy zdravotního omezení garanci profesionálního přístupu a dostupnosti služeb. Certifikát vydává Český červený kříž, který je garantem projektu. Celý článek »

Referendum: Plzeňané nechtějí obchodní centrum

Plzeňané v referendu rozhodli, že má město bezodkladně podniknout veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě bývalého Domu kultury Inwest. Referenda se zúčastnilo 41,4 % (55 213) oprávněných voličů, z toho 35 543 hlasů bylo proti výstavbě multifunkčního centra Corso Americká. Celý článek »

Cena města Plzně patří prof. Josefu Psutkovi

Čtyřem plzeňským osobnostem udělil primátor města Plzně Martin Baxa u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii významná městská ocenění. Celý článek »

Nový režim parkování v centru Plzně: strážníci budou tolerantní tři týdny

Tři neděle mají řidiči na to, aby si zvykli na úpravu režimu placeného parkování v centru Plzně, která platí od 1. listopadu. Po tuto dobu budou městští strážníci tolerovat všechny, kteří si zakoupí parkovací lístek a postaví vozidlo na nově vyhrazeném stání pro držitele parkovacích karet. Nový systém má zlepšit parkování především trvale bydlícím občanům v historické části města. Celý článek »